Powrót do strony głównej

Propozycja form doskonalenia na okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Lp.

Forma

Temat / Działanie

Miejsce realizacji

Liczba godzin/Cena

Adresat

Osoba odpowiedzialna

 OPIEKA, WYCHOWANIE, PROFILAKTYKA, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

 301

KD

Wychowanie pobłażliwe czy surowe? Trudne sytuacje - jak sobie z nimi radzić?

Po dokonaniu naboru W-MODN Filia

6 / 40

zainteresowani nauczyciele

Z. Hołubowicz

 302

K

Jak pomóc rodzinie w profilaktyce zachowań dysfunkcjonalnych dzieci i młodzieży (wspólnie z KWP)

po dokonaniu naboru KWP

8 / 20

n- le, policjanci, pracownicy PCPR

B. Jabłońska
B. Osik

 303

W

Jak skutecznie współpracować z rodzicami naszych uczniów

po dokonaniu naboru

10 / 50

nauczyciele

B. Jabłońska

 304

W

Jak rozmawiać z tzw. "trudnymi" rodzicami?

po dokonaniu naboru

10 / 60

nauczyciele

A. Niemier

 305

W

Rodzice w szkole - formy współpracy, przykłady dobrej praktyki

po dokonaniu naboru

10 / 60

nauczyciele

A. Niemier

 306

KD

Bezpieczeństwo dziecka. Bezpieczeństwo dzieci w Internecie

po dokonaniu naboru

6 / 40

nauczyciele

J. Brojek

 307

KD

Praca z klasą jako grupą

po dokonaniu naboru WM ODN Filia w Ełku

6 / 30

zainteresowani

M. Burba

 308

KD

Diagnoza wychowawcza potrzeb klasy i szkoły

po dokonaniu naboru W-M ODN Filia w Ełku

6 / 35

nauczyciele, wychowawcy klasy

M. Burba
A. Wysocka

 309

KD

Kontakty z rodzicami - łatwe i trudne

po dokonaniu naboru W-M ODN Filia w Ełku

6 / 40

zainteresowani nauczyciele

Z. Hołubowicz

 310

W

Komunikacja M. Rosenberga (język żyrafy) w wychowaniu i profilaktyce

po dokonaniu naboru

15 / 70

nauczyciele

B. Jabłońska

 311

K

Profilaktyka agresji i przemocy w środowisku szkolnym

po dokonaniu naboru

10 / 50

nauczyciele

B. Jabłońska

 312

W

Procedury interwencyjno-profilaktyczne w działaniach szkoły i rodziny

po dokonaniu naboru

10 / 50

nauczyciele

B. Jabłońska

 313

W

Propozycje techniki plastyczne do wykorzystanie w świetlicy szkolnej

po dokonaniu naboru

8 / 60

wychowawcy świetlic, inni zainteresowani

A. Niemier

 314

KD

Warsztat umiejętności wychowawczych

po dokonaniu naboru

20 / 95

nauczyciele wychowawcy o małym stażu pracy, inni zainteresowani

A. Niemier
J. Rogowski

 315

W

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole- -warsztat pedagoga szkolnego

po dokonaniu naboru

10 / 60

pedagodzy szkolni, inni zainteresowani

A. Niemier
J. Serewis

 316

W

Praca z dzieckiem nadpobudliwym w szkole

po dokonaniu naboru

10 / 60

nauczyciele

A. Niemier
J. Serewis

 317

W

Pląsy, gry i zabawy ze śpiewem w świetlicy szkolnej

po dokonaniu naboru

8 / 55

wychowawcy świetlic, inni zainteresowani

J. Rogowski
A.Niemier

 318

W

Wychowanie i profilaktyka poprzez sport, rekreację oraz gry i zabawy

po dokonaniu naboru

16 / 80

n-le wf, inni zainteresowani

J. Rogowski

 319

W

Negocjacje, mediacje w pracy wychowawczej

po dokonaniu naboru

10 / 60

nauczyciele

J. Serewis
A. Niemier

 320

KD

Stosowanie oraz interpretacja wyników testu D. Wechslera dla dzieci - wersja zmodyfikowana (WISC-R)

po dokonaniu naboru

15 / 75

psycholodzy

J. Serewis

 321

KD

Terapia krótkoterminowa skoncentowana na rozwiązaniu w praktyce Poradni Psych-Pedagicznej

po dokonaniu naboru

20 / 120

psycholodzy

J. Serewis

 322

W

Polak i Europejczyk - poszukiwanie wzorców oddziaływań wychowawczych współczesnej szkoły

po dokonaniu naboru

16 / 80

nauczyciele

A. Suhak

 Następne formy

L. Kalinowski, WMODN OlsztynOstatnia zmiana: