Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych    

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Głowackiego 17 10-447 OLSZTYN

tel. (89) 522-85-00,  fax (89) 522-85-25 
www.wmodn.olsztyn.plwmodn@wmodn.olsztyn.pl

.: Filia w Olecku :.

Misją Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie jest tworzenie i dostarczanie nauczycielom, szkołom, administracji samorządowej i rządowej oferty szkoleniowej, która zaspokajając indywidualne potrzeby edukacyjne sprzyjać będzie wzmacnianiu roli szkoły w życiu społeczności lokalnej.

W-M ODN w Olsztynie wraz z Filią w Olecku posiada akredytację
Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty nr 60 z 9 października 2006 roku 

Dyżury konsultantów: poniedziałek, piątek godz. 8.00-15.00 środa godz. 11.00-18.00,
wtorek, czwartek
8.00-11.30 lub 11.30-15.00

Aktualności

Formy doskonalenia na rok 2012
Karty zgłoszenia na szkolenia
(uwzględniając sugestie dyrektorów placówek dokonaliśmy uzupełnienia
tematyki szkoleniowych Rad Pedagogicznych 5 stycznia 2012)

Zamieściliśmy nowy 92 nr Kajetu. Spis treści. Archiwalne numery Kajetu
Szanowni Państwo, nasze czasopismo oświatowe KAJET, które istnieje od 1993 roku, będzie tylko w wersji elektronicznej. Najnowszy numer 92 (5/2011) został umieszczony na naszej stronie internetowej w zakładce czasopismo Kajet.

Po zapoznaniu się z priorytetami Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, rozszerza swoją ofertę form doskonalenia przeznaczoną do realizacji w I półroczu roku szkolnego 2011/2012 W-M ODN w Olsztynie z Filią w Olecku informuje, że...

Inni proponują

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie jest profesjonalną publiczną placówką powołaną do doskonalenia zawodowego nauczycieli. Od kilkudziesięciu lat wspiera rozwój zawodowy nauczycieli na Warmii i Mazurach. 
Nasza placówka nosiła różne nazwy: Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, Instytut Kształcenia Nauczycieli Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Olsztynie, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny.  Jesteśmy otwarci na zmiany, niezawodni, uprzejmi, elastyczni i kreatywni. Cechuje nas perfekcyjność zawodowa.

Zgodnie ze statutowym celem działania W-M ODN w Olsztynie tj. organizowaniem i  prowadzeniem różnorodnych form kształcenia ustawicznego doradców metodycznych opracowaliśmy  Program doskonalenia i wsparcia doradców metodycznych w województwie warmińsko-mazurskim, który realizowany jest zgodnie z harmonogramem zawartym w ofercie W-M ODN.
Zaproponowana tematyka zgodna jest z priorytetami w zakresie doskonalenia nauczycieli w województwie warmińsko-mazurskim określonymi przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.  

 Wiadomości przeniesione do archiwum

 

L. Kalinowski, WMODN OlsztynOstatnia zmiana: 05 stycznia 2012