Pracownicy pedagogiczni Warmińsko-Mazurskiego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie w roku szkolnym 2011/2012

Lp.

 Konsultant

 Dyżur

16  Agnieszka Spikert spikert@wmodn.olsztyn.pl
- nauczyciel dyplomowany                                        89 5228-521
IIo specjalizacji zawodowej z nauczania początkowego
- ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli
- doskonalenie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
oraz terapii pedagogicznej  i problematyki ucznia zdolnego
- instruktor programu "Porozumienie w szkole"
poniedziałek
wtorek*
środa
czwartek
piątek
8.00-15.00
8.00-11.30
11.00-18.00
11.30-15.00
8.00-15.00

17

 Aleksander Suhak suhak@wmodn.olsztyn.pl
- nauczyciel dyplomowany                                        89 5228-517
Io specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania historii
- edukator 
- specjalista ds. samorządów
- egzaminator maturalny historii
- trener Edukacji Europejskiej CODN
- doskonalenie nauczycieli  historii, wos, edukacji obywatelskiej, integracji europejskiej
- doskonalenie pracowników oświaty jednostek samorządu terytorialnego

poniedziałek
wtorek*
środa
czwartek
piątek
8.00-15.00
8.00-11.30
11.00-18.00
11.30-15.00
8.00-15.00
18 Elżbieta Szymborska     szymborska@wmodn.olsztyn.pl
- nauczyciel dyplomowany                                         89 5228-516
- doskonalenie nauczycieli  języka angielskiego
- specjalista wczesnoszkolnego nauczania języka angielskiego
poniedziałek
wtorek*
środa
czwartek
piątek
8.00-15.00
8.00-11.30
11.00-18.00
11.30-15.00
8.00-15.00
19 Wojciech Tański tanski@wmodn.olsztyn.pl
- nauczyciel dyplomowany                                        89 5228-506
- edukator 
- ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli
- egzaminator maturalny języka polskiego
- egzaminator z zakresu przedmiotów humanistycznych w gimnazjum
- doskonalenie n-li przed. humanist. w zakresie metodyki nauczania literatury
poniedziałek
wtorek*
środa
czwartek
piątek
8.00-15.00
8.00-11.30
11.00-18.00
11.30-15.00
8.00-15.00

20

Ewa Bożenna Wierczuk wierczuk@wmodn.olsztyn.pl
- nauczyciel dyplomowany                                        89 5228-510
IIo specjalizacji zawodowej w zakresie
nauczania przedmiotów mechanicznych
- ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli
- edukator
- doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych wszystkich branż oraz rzadkich specjalności, przedsiębiorczości
- trener programu "Ekonomia w szkole"
- doradztwo zawodowe

poniedziałek
wtorek*
środa
czwartek
piątek
8.00-15.00
11.30-15.00
11.00-18.00
8.00-11.30
8.00-15.00

1/3 etatuDo góry

21

 Maria Helena Jasińska-Zamarja   jasinska@wmodn.olsztyn.pl
- nauczyciel dyplomowany                                         89 5228-516
- edukator
- ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli
- doskonalenie nauczycieli szkolnictwa specjalnego i szkół integracyjnych

wtorek*
środa
piątek
8.00-12.40
13.00-18.00
13.00-15.00

1/2 etatuDo góry

Nauczyciel bibliotekarz

22

 Danuta Maria Wróblewska wroblewska@wmodn.olsztyn.pl
- nauczyciel dyplomowany                                         89 5228-504
- pracownik biblioteki W-M ODN

poniedziałek
środa
piątek
8.30-14.00
11.30-18.00
8.30-14.00
1/3etatu

Doradca metodycznyDo góry

 23

 Lubomira Tchórz tchorz@wmodn.olsztyn.pl
- nauczyciel dyplomowany
- doradca w zakresie nauczania języka ukraińskiego
- egzaminator  języka ukraińskiego
- redaktor miesięcznika społeczno-religijnego "Błahowist"
- tłumacz przysięgły języka ukraińskiego i rosyjskiego
- dyżur pełni  w  Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach ul. Leśna 1

wtorek
środa
piątek*

tel.
605 303 206

14.00-18.00
13.00-17.00
12.00-15.40

                    

Do góryWięcej


* wtorek jest dniem wolnym dla osób pracujących w sobotę lub niedzielę

 

 

L. Kalinowski, WMODN OlsztynOstatnia zmiana: 02 stycznia 2012